Klanten

Organisatie waarvoor we ‘van binnen naar buiten’ gewerkt hebben:

Organisatie

 • Bibliotheek Velsen, Velsen
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten
 • Bibliotheek IJmond Noord
 • Bibliotheek Velsen, Velsen
 • Bibliotheek IJmond Noord, Beverwijk
 • Stichting Riederborgh, Ridderkerk
 • Bibliotheek IJmond Noord, Beverwijk
 • HOZO Zorg voor ouderen, Hillegom
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten
 • Stichting De Herstelling, Amsterdam
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Jeugdgezondheidszorg NHN
 • SKOO Kinderopvang, Ouderkerk a/d Amstel
 • Cardanus Welzijnsorganisatie NH
 • SKOO Kinderopvang Ouderkerk a/d Amstel
Training

– Procesbegeleiding Strategische doelen Meerjarenplan – MT en OR

– Basistraining Grensoverschrijdend gedrag – 800 medewerkers

– Feedback geven en ontvangen – vervolgtraining

– De ander aanspreken met zorg voor de relatie

– Omgaan met en pro-actief reageren op reorganisatieprocessen

– Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementerenden

– Doeltreffend feedback geven

– Grensoverschrijdend gedrag en agressie

– Grensoverschrijdend gedrag en agressie

– Basisopleiding Werkmeester, communicatie en gedrag

– Succesvol netwerken

– Effectief begeleiden van cliënten

– Teamsamenwerking

– Vitaliteit en keuzes

– Samenwerking en communicatie binnen de organisatie


Quote Bibliotheek IJmond Noord:

“Op de bibliotheek wordt komend jaar fors bezuinigd. Dat betekent niet alleen dreigend ontslag, maar ook verminderde dienstverlening en andere takenpakketten. Hoe blijf je onder deze omstandigheden tóch plezier in je werk hebben en de klanten positief tegemoet treden? En waar heb je als medewerker wel zelf invloed op en waarop niet? Dit leidde na een gesprek met Rina tot de training: ‘Een veranderende omgeving: hoe houd je lol in je werk?’. Medewerkers leerden hun eigen kwaliteiten te benoemen en na te gaan wat hen werkplezier geeft. De evaluatie van de training was uitermate positief. Rina is in staat een veilige trainingsomgeving te creëren waarin iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen. Ze weet ook heel goed medewerkers een spiegel voor te houden. Medewerkers leerden op een andere (positievere) manier kijken naar hun werkomgeving en niet meer energie te steken in dingen die zij toch niet kunnen veranderen. Dit had ook weer effect op collega’s die de training niet hadden gevolgd.”

Carla Visser, Directeur Bibliotheek IJmond Noord, Beverwijk


Quote Ziekenhuis Nij Smellinghe:

“Nij Smellinghe vroeg een training voor medewerkers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Er moest ruimte zijn voor ervaren en fysiek verweer. Rina van der Meulen en Kathy de Vries oriënteerden zich uitgebreid op de behoeften van medewerkers . Ze boden een training met theorie en modellen van de Transactionele Analyse, waarin medewerkers leren om invloed uit te oefenen op grensoverschrijdend  gedrag. 120 medewerkers hebben de 2-daagse training gevolgd. Ze geven aan veel aan de training te hebben: ‘we kregen concrete handvatten, konden ervaren en oefenen, voelden herkenning en erkenning in een veilige leeromgeving’. Grensoverschrijdend gedrag is uit de taboesfeer gehaald en wordt veel  meer besproken. Rina en Kathy denken mee over borging op de werkplek. De contacten met de trainers gaan zeker door.”

Anneke Gerrits, Opleidingsadviseur Ziekenhuis Nij Smellinghe , Drachten


Quote Bibliotheek Velsen:

“Wij wilden binnen onze organisatie meer zelfreflectie stimuleren bij medewerkers zodat mensen kiezen voor een rol die effectief is in een lastige situatie. We hebben gekozen voor de training “Welke rol kies ik?” en dat heeft goed uitgepakt. We hebben Rina ervaren als een prettige cursusleidster met kennis van zaken. Ze laat mensen in hun waarde,  goed luistert en reageert op de juiste manier op wat er gezegd wordt. Het heeft de organisatie opgeleverd dat medewerkers inzicht hebben gekregen in de keuze hoe om te gaan met situaties en je eigen rol daar in te kiezen. Maar vooral is men zich veel meer bewust van de mogelijkheden om een betere samenwerking tot stand te brengen middels communicatie.”

Marjolein van der Steen, Manager Front-Office, Bibliotheek Velsen


Quote Stichting Riederborgh:

“De Riederborgh wilde een training die als doel had: inzicht verkrijgen in de denkwijze en de benadering van de dementerende mens.
Door de heldere, praktijkgerichte aanpak van Rina en Kathy werd dit verkregen waarbij er niet alleen op intra- en extramurale zorg werd aangesloten maar de training ook verbindend werkte. Het leverde een hoop ideeën op om de belevingsgerichte zorg meer vorm te geven: hoe ga je aan de gang met de problematiek binnen psychogeriatrie en de samenhang hierin met de mantelzorg. Zeker voor herhaling vatbaar.”

Conny Schoon- Broos, Praktijkopleider Stichting Riederborgh, Ridderkerk

Quotes Trainingen Lees meer…