Trainingen

De praktijk

Iedereen komt naar zijn werk om er het beste van te maken. Maar door ‘gedoe’ met collega’s of klanten, grote veranderingen, samenwerkingsproblemen met andere afdelingen of doordat je gewoonweg geen energie meer krijgt van je werk, loopt zo’n dag anders dan gehoopt. Wat er dan precies moet gebeuren, is niet altijd even duidelijk. Intratu Training en Coaching duikt hierin door kwaliteiten en talenten boven water te krijgen zodat organisaties en mensen zich succesvol door kunnen ontwikkelen. 

Wanneer gaat het mis

Dat begint als mensen niet dezelfde doelen hebben. Als medewerkers het ingewikkeld vinden om een collega aan te spreken. Als mensen het nemen van verantwoordelijkheid binnen werk, met klanten of met collega’s uit de weg gaan. Door dit te benoemen, denk je als organisatie het uit de weg te helpen. Maar regelmatig stagneert een veranderingsproces omdat van huis uit meegekregen overtuigingen heel hardnekkig kunnen zijn. Een remmend reactiepatroon is plotseling een cultuur geworden.

In de regie

Ieder mens heeft een gedragspatroon dat bij hem past. De één is zorgzaam, de andere heeft leiderskwaliteiten, de derde past zich aan en de vierde gaat vooral zijn eigen gang. Dit zijn stuk voor stuk mooie eigenschappen. Maar feedback geven, vraagt iets anders van je dan omgaan met agressie. En met ‘je eigen weg gaan’, wordt een conflict over het algemeen niet opgelost. Onze aanpak is erop gericht om, door te variëren in gedrag, de situatie zo te beïnvloeden dat de ander gaat meebewegen én zich ook gehoord voelt, waardoor er bij beide partijen regie ontstaat. We gebruiken hierbij onder andere de principes van de Transactionele Analyse (Eric Berne).


Onze trainingen: maatwerk

We leren mensen nieuwe competenties aan. Maar alleen nieuwe vaardigheden aanleren is regelmatig niet toereikend. De vraag waar het vaak om gaat is: hoe komt het dat iemand het tot nu toe niet doet? Wat zit daar achter? Als iemand persoonlijk ondervindt dat het echt mogelijk is om het anders te doen, dan ontstaat er regie. We werken met theaterspel en laten mensen spelenderwijs ervaren dat ze het in zich hebben om de situatie te laten veranderen. Wanneer dit gevoel van invloed ontstaat, verdwijnt de machteloosheid. 

Intratu Trainingen

–       Klantvriendelijk werken vanuit de Win-Win

–       Omgaan met grensoverschrijdend gedrag of agressie

–       Werkplezier hebben en effectief blijven

–       Communicatietechnieken voor leidinggevenden

–       Feedback geven en ontvangen

–       Omgaan met verandering en weerstand

–       Samenwerken vanuit een gedeelde visie

Intratu Training en Coaching werkt met ervaren trainers en acteurs. Zie ook Over ons.