Trainingen

De praktijk

In veel organisaties zien we dat medewerkers in theorie weten welk gedrag er verwacht wordt en wat de bedoeling is. Maar als iemand daadwerkelijk tegenover een zwaar gestreste klant staat, komt dit niet altijd uit de verf. Of er wordt in teamverband gewerkt maar de echte ‘flow’ ontstaat niet. Ook hebben bedrijven regelmatig te maken met bezuinigingen waardoor er andere keuzes moeten worden gemaakt. Maar als medewerkers het moeilijk vinden om met veranderingen om te gaan of zich anders op te stellen, dan kunt u daar als organisatie behoorlijk tegenaan lopen.

VulkaanuitbarstingWanneer gaat het mis

Dat begint als mensen niet dezelfde doelen hebben. Als medewerkers het ingewikkeld vinden om een collega aan te spreken. Als mensen het nemen van verantwoordelijkheid binnen werk, met klanten of met collega’s uit de weg gaan. Door dit te benoemen, denkt u, als organisatie, het uit de weg te helpen. Maar regelmatig stagneert een veranderingsproces omdat van huis uit meegekregen overtuigingen heel hardnekkig kunnen zijn. En een remmend reactiepatroon is plotseling een cultuur geworden.

In de regie

Ieder mens heeft een gedragspatroon dat bij hem past. De één is zorgzaam, de andere heeft leiderskwaliteiten, de derde past zich aan en de vierde gaat vooral zijn eigen gang. Dit zijn stuk voor stuk mooie eigenschappen. Maar feedback geven, vraagt iets anders van je dan omgaan met agressie. En met ‘je eigen weg gaan’, wordt een conflict over het algemeen niet opgelost. Onze aanpak is erop gericht om, door te variëren in gedrag, de situatie zo te beïnvloeden dat de ander gaat meebewegen én zich ook gehoord voelt, waardoor er bij beide partijen regie ontstaat. We gebruiken hierbij onder andere de principes van de Transactionele Analyse (Eric Berne).

Persoonlijk maatwerk in groepsverband

We leren mensen nieuwe competenties aan. Maar alleen nieuwe vaardigheden aanleren is regelmatig niet toereikend. De vraag waar het vaak om gaat is: wat maakt dat iemand het tot nu toe niet doet? Wat ligt daar voor? Wanneer dat geraakt wordt en er met zorgvuldigheid naar gekeken wordt, dan zijn er plotseling keuzes. Als iemand zelf ondervindt dat het echt mogelijk is om het anders te doen, dan ontstaat er regie. We werken regelmatig met theaterspel en laten mensen spelenderwijs ervaren dat ze het in zich hebben om de situatie te laten veranderen. Wanneer dit gevoel van invloed ontstaat, verdwijnt de machteloosheid.

Intratu Training en Coaching heeft zich gespecialiseerd in communicatie en gedrag op de werkvloer. We hebben organisaties en teams begeleid met de volgende vragen:

–       Hoe kunnen medewerkers zich klantvriendelijk opstellen waarbij wederzijdse grenzen worden gerespecteerd?

–       Hoe ga je als organisatie om met grensoverschrijdend gedrag of agressie van klanten?

–       Hoe blijven mensen goed in hun vel zitten in een steeds veranderende omgeving en ervaren ze regie?Neuzen dezelfde kant op

–       Wanneer ben je als organisatie effectief zonder dat dat tot ziekteverzuim leidt?

–       Hoe stimuleer je op een zorgvuldige manier het geven van feedback?

–       Hoe los je ‘gedoe’ op binnen een team?

–       Hoe krijg je ‘de neuzen de zelfde kant op’?

Daarbij trainen we niet alleen medewerkers. Er is binnen onze programma’s ook aandacht voor leidinggevenden die, binnen het spanningsveld van alle belangen, een nieuwe koers willen uitzetten, voor borging willen zorgen of zichzelf anders willen profileren.

Intratu Training en Coaching heeft de beschikking over zorgvuldige trainers en acteurs. Zie ook “Over ons”.